MENÜ NYIT
MENÜ ZÁR

Élő vár Zemplénben – Füzér kiállítás történet

Az Eperjes-Tokaji- hegység ma Magyarországra eső déli hegyvonulatainak, közismert nevén Zempléni-hegységnek, az egyik legromantikusabb vára a füzéri. A nehezen megközelíthető sziklatetőre már az Árpád-korban várat építettek, amelynek első említése egy 1264-ben keltezett oklevél szövegében olvasható. Ez az oklevél említi a vár első ismert birtokosát: Kompolt nembeli “vak Andronicus mestert”. Tőle vásárolta meg II. András király. IV. Béla király a várat leányának, Annának adta, de fia, István herceg katonai erővel magának szerezte meg. István herceg, a későbbi V. István király a várat saját hívének Mihály comesnek adományozta 1270-ben. Ez az adománylevél írja le először Füzér várának tartozékait és határát.

A további évszázadokban a vár többször is gazdát cserélt, de leghosszabb ideig a Perényi család birtokolta. A család kihalása után a 16. század második felétől a Báthoryak majd a Nádasdy család volt a birtokosa. A vár sorsa egybefonódott Nádasdy Ferenc országbíró valamint az utolsó bérlő, Bónis Ferenc politikai bukásával, őket 1671-ben a Wesselényi-szervezkedésben való részvétele miatt fővesztésre és vagyonelkobzásra ítéltek. Április 30-án egy időben végezték ki őket. A várat az udvari kamara vette kezelésbe, de sem a várral, sem az uradalommal nem törődtek. 1676-ban az épületeket kiürítették, a kutat és a víztárolót eltömték, majd ez egész épületegyüttest felgyújtották.

A mohácsi csata után királlyá koronázott Szapolyai I. János koronaőre, Perényi Péter itt, Füzéren helyezte biztonságba a Szent Koronát. Ennek az eseményne, a korona közel egy éves füzéri őrzésének állít emléket a Szent Korona kiállítás, ahol Szelényi Károly fotóművész képei vezetik végig a látogatót a korona ikonográfiájának a megismerésében. A második esemény kalandfilmbe illő történet, Perényi Péter fia, Gábor bécsi fogságban lévő édesapja kiváltására hamispénzt veretett a kápolna alatti pincében. Ezt a történetet megidézve kerül Füzéren berendezésre egy pénztörténeti kiállítás, ami a 16-17. század magyar pénztörténetét mutatja be.

A történeti Magyarország várait Kőnig Frigyes Munkácsy-díjas képzőművész, a Képzőművészeti egyetem professzorának életműkiállítása fogja bemutatni a vár tetőterében berendezett modern kiállítóteremben.

Mindezek mellett természetesen a vár építészettörténetét kőtár, illetve számos 3D animáció segítségével követhetik végig a látogatók. A vár pincéiben a kőtár mellett bortörténeti és a 17. századi sörfőzést ismertető kamarakiállítást is meg lehet tekinteni.

Füzér vára a magyar történelem kiemelkedő emléke, múltunk őrzője.